Petefészekrák xenograft modell.

petefészekrák xenograft modell

enterobiosis algoritmusok

Rákmodellek Absztrakt A szkrínelési vizsgálatokban a 3, 4, 5, 4'-tetrametoxiszilbene DMU négy metabolitjának citotoxikus aktivitását vizsgáltuk A és SKOV-3 petefészekráksejtek ellen. A további vizsgálatokhoz a legaktívabb 3'-hidroxi-3, 4, 5, 4'-tetrametoxiszilbenet DMU metabolitot választottuk.

Mivel a DMUnek a DMUre történő átalakuláson keresztül metabolikus aktiválódásnak kellett alávetni magát, megpróbálták tisztázni a proliferatív anti-proliferációs aktivitásának mechanizmusát. Azt találtuk, hogy a SK sejtekben, amelyekben nincs p53, DMU indukált receptor-közvetített apoptózis.

mint felnőttkorban

A vad típusú p53 expressziójával rendelkező A sejtvonalban a DMU módosította a pcélgének expressziós mintázatát, amely intrinsic és extrinsic apoptózis utakat vezetett, valamint a DNS-helyreállítás és a károsodás megelőzése. A ráksejt-DNS-helyreállításban részt vevő p48, p53R2, sestrinek és Gaad45 gének felfelé történő szabályozásától függetlenül igazoltuk a DMU erősebb anti-proliferatív és pro-apoptotikus hatásait az A sejtekben, szemben az SKOV- 3.

papilloma vírus és halálos

A DMU erős anti-proliferatív aktivitása in vivo modellben lehetővé tette, hogy a vizsgált vegyületet potenciális terápiának mutassa a petefészekrák kezelésében. Bevezetés A rezveratrol 3, 4 ', 5- transz- trihidroxiszilbene széles körben vizsgálták anti-bakteriális, gombaellenes, gyulladáscsökkentő, antioxidáns és rákellenes hatásai miatt 1, 2. Bár a resveratrol pleiotróp aktivitása kiderült, terápiás potenciálja korlátozott az alacsony biológiai hozzáférhetőség és a testből történő gyors elimináció miatt 3.

Ezért javított farmakokinetikai paraméterekkel rendelkező szintetikus származékok előállítására a resveratrol állvány parazitáktól a test kezelésében módosításai történtek. A rezveratrol hidroxil- -OH csoportjainak helyettesítése metoxicsoportokra -OMe növelheti a molekula stabilitását, így kevésbé fogékony a II.

helmintus definíciójú étel

Fázisú konjugációs reakciókra in vivo 4. Petefészekrák xenograft modell szerkezet-aktivitás összefüggések elemzése azt mutatta, hogy a további metoxicsoportok bejuttatása a stilbén gerincbe erősítette a vegyület citotoxikus hatásait. Továbbá, a trihidroxiszilbene-csoport 3, 5- és 3, 4, 5-helyzetében -OMe-csoportokat hordozó metilezett rezveratrol-analógokról kimutatták, hogy erősebb pro-apoptotikus aktivitást mutatnak más stilbén-származékokhoz képest 5.

Az egyik ilyen molekula, a DMU 3, 4, 5, 4'-tetrametoxystilbene rákellenes aktivitást mutatott a sejtciklus leállítása és az apoptózis aktiválása révén 6, 7, 8, 9, 10, 11, Kimutatták, hogy a DMU receptor és mitokondriális apoptotikus útvonalat vált ki a transzformált fibroblasztokban, az emlőrákban, a májban, a vastagbélben és a petefészekrákban petefészekrák xenograft modell, 8, 9, 10, Néhány tanulmány azonban azt sugallta, hogy a DMU metabolikus termékei felelősek a 6, 13, 14, 15 alapvegyület antiproliferatív hatásáért.

Saját és más szerzők eredményei alapján a DMU négy metabolitját, azaz petefészekrák xenograft modell, 4, 5, 4'-tetrametoxiszilbenét DMU4'-hidroxiat szintetizáltuk. A szűrővizsgálat eredményeként a további vizsgálathoz DMUet választottunk.

Jelen tanulmány célja a DMU potenciális anti-proliferatív aktivitásának A és SKOV-3 petefészekrák sejtvonalakban történő molekuláris mechanizmusának értékelése. A kiválasztott vegyület, DMU citotoxicitását először μM koncentrációtartományban értékeltük 24 óra, 48 óra és 72 óra után. A vizsgált legalacsonyabb koncentráció 1 μM az A és SKOV-3 sejtek életképességének hirtelen csökkenését okozza az adatokat nem mutatjuk be.

Ezért a DMU anti-proliferatív hatásait μM koncentrációtartományban vizsgáltuk. mycoplasma condyloma

milyen gyorsan férgek

Annak érdekében, hogy a sejtciklus fázisát meghatározzuk, az A és SKOV-3 sejtvonalakat 0, μM és 0, μM DMUvel kezeltük 24 órán át, és a sejtek százalékos arányát a sejt minden fázisában az áramlási citometriával határoztuk meg.

Ábra, D.

A fogkivonás utáni gyógyítás összehasonlítása különböző xenograft anyagokkal

A vizsgált sejtvonalak számát is vizsgáltuk; a kontrollokhoz képest nem volt statisztikailag szignifikáns különbség. Az 1E.

a botox botulinum toxinja

Három független replikáció eredményeit átlag ± SD-ben mutatjuk be. Az A és SKOV-3 felülúszókban a nekrotikus sejtek számát is értékeltük; a kontrollokhoz képest nem volt statisztikailag szignifikáns különbség.

Ábra azt mutatja, hogy mindkét iniciátor kaszpáz -8 és -9 aktivitása az A sejtekben 24 órára, 1, 6 és 2, 0-szeresére nagyobb, DMU koncentrációval kezelt sejtekben nőtt a kontrollhoz képest.

Azonban a vizsgált vegyület 0, μM a vastagbél tisztítása kifejtett hatása nem volt megfigyelhető a kaszpáz-9 aktivációban. A SKOV-3 sejtvonalban a kaszpáz-9 változás nem volt megfigyelhető, míg a kaszpáz-8 aktivitása 1, 5 és 2, 1-szeresére nőtt, 0, μM és 0, μM DMU koncentrációban.

A teljes génexpresszió dinamikus profilját Aban és SKOV-3 sejtekben, melyeket 24 óráig magasabb DMU koncentrációval kezeltünk, a vulkán-diagramon mutattunk be 3. A grafikonon feltüntetett minden pont egy átiratnak felel meg. Összesen és gén felel meg ezeknek a kiválasztási kritériumoknak az A és SKOV-3 sejtvonalakban.

Az A sejtekben gént szabályoztak, míg a at a kontroll csoporthoz képest le-szabályozták.

Az IGFBP-5 C-terminálisa gátolja az angiogenezist

A SKOV-3 sejtvonalban a gén expressziója nőtt, míg a gén expressziója csökkent a kontrollhoz képest. Az A sejtekben gént szabályoztak, míg a kontrollokhoz képest gén volt. Teljes méretű kép Az apoptózisszabályozásban részt vevő gének extrakciójához DAVID Adatbázis, jegyzet, vizualizáció és integrált felfedezés szoftvert használtunk.

Tumor-szuppresszor fehérjék Absztrakt Az inzulinszerű növekedési faktor-kötő fehérje 5 IGFBP-5 szerepet játszik a sejtek növekedésében, differenciálódásában és apoptózisában. Az IGFBP-5 C-terminális régiójának expressziója jelentősen csökkentette a tumor növekedését egy petefészek rák xenograftjában. Az IGFBP-5 BP5-C C-terminálisából származó peptidet szintetizáltunk a minimális aminosav-motívum értékelésére, amely megtartotta az anti-tumorigén aktivitást és annak hatását az angiogenezisre.

Ebből a célból a differenciálisan expresszált gének teljes készletét betöltöttük a DAVID keresési eljárásba. A Benjamini korrekcióval végzett Fisher Exact Test segítségével észrevettük, hpv vakcina problémák a differenciálisan expresszált gének halmaza az apoptózissal kapcsolatos gének nagy mértékben képviseltetik a gén ontológia biológiai funkció adatbázisában 4A.

Ezt a génkészletet részletes elemzésnek vetettük alá hierarchikus klaszterezéssel, és hő térképként mutattuk be 4C. Az A sejtekben 21 gént szabályoztak, míg nyolc gént a kezeletlen sejtekhez képest le-szabályoztak.

A SKOV-3 sejtvonalban a 11 gén expressziója nőtt, míg a as gén expressziója csökkent a kontrollcsoporthoz viszonyítva. Amint az a 4E. A differenciálisan expresszált apoptózissal összefüggő gének halmaza, amelyet Fisher-féle precíz próbával nyertek Benjamini-korrekcióval A A és B SKOV-3 sejtvonalakban. A microarray elemzésből nyert jelintenzitást színek képviselik; zöld szín —kifejezés, piros szín - csökkenés a kifejezésben. A vizsgált sejtvonalakat 24 órán át hordozóval vagy DMUgyel 0, μM kezeltük.

Teljes méretű kép Az Aban elemeztük a p53 jelátviteli útvonalat, amelyben a differenciálisan expresszált géneket színekkel viszketõ szemölcsök vagy sem fel. A zöld szín felfelé szabályozott, és a piros szín a vezérléshez képest lefelé szabályozott expressziós szinteket képvisel 5. A p53 célgének expressziós változásait színekkel térképezzük fel; zöld szín —kifejezés, piros szín - petefészekrák xenograft modell a kifejezésben.

A fehérje-analízis kimutatta, hogy a p53 és más hat apoptózishoz kapcsolódó fehérje két foszforilált formáját 24 óráig DMUvel kezelt A sejtekben 0, μM módosítottuk. A fehérje expressziós változásai azonban szignifikánsabbak voltak a szkrínelési analízishez képest. Az apoptózis tömbelemzés reprezentatív képe. Három ismétlés eredményét átlag ± SD értékként adjuk meg. A Western blot-t az apoptózis-tömb-analízis validálása céljából végeztük.

Teljes méretű kép DMU tumorellenes aktivitása xenograft modellben in vivo Petefészekrák xenograft modell DMU in vivo potenciális tumorellenes hatását egerekben vizsgálták a humán petefészekrák-xenograftokban. A vizsgált vegyület a tumor növekedésének szignifikáns elnyomását okozza a kontrollhoz képest ábra. Ábra három, a DMUgyel kezelt egérben három héttel kezelt egérrel csökkentett tumor eredetű lumineszcencia képeit mutatja.

Nem volt statisztikailag szignifikáns változás a testtömegben a kontroll és a DMU kezelt egerek között. Az ábrán látható panelek: A a tumor növekedésének százalékát a kísérlet teljes időtartama alatt 9 mérés. B képek a kontroll egerekről - 0. A szűrővizsgálat során petefészekrák xenograft modell további citotoxikus metabolit, DMU, a további vizsgálatokhoz került kiválasztásra. Androutsopoulos et al. Az alapvegyület, a DMU citotoxicitása kiderült, hogy korrelál annak képességével, hogy apoptózist indukáljon májban, vastagbélben, emlő- és petefészekrákban 6, 9, 10, 13, 14, Hasonlóképpen, Androutsopoulos et al.

A jelen vizsgálatban megerősítettük ezt a megfigyelést, mivel a DMU erős citotoxikus hatását az A és SKOV-3 petefészekráksejteken figyelték meg, amelyekben a vizsgált vegyület apoptózist indukált, amint azt a magas EF érték bizonyítja.

Számos tanulmány kimutatta, hogy az A sejtek vad típusú pat expresszálnak, míg SKOVban a p53 fehérjét nem észlelték 18, Ezért arra lehet következtetni, hogy mindkét petefészek rákos sejtvonal különböző érzékenysége a potenciális rákellenes szerekkel, beleértve a DMUet is, függhet a p53 expresszió állapotától.

Automated single cell dissociation of primary tumors and patient derived xenografts

Az A sejtekben a transzkriptom analízis segítségével gén, köztük 29 apoptotikus, mRNS expressziójának petefészekrák xenograft modell azonosítottuk.

Továbbá, az eredményeink az apoptózis p53 útvonalát mutatják. A p53 fehérje két foszforilált formájának Ser 46 és felfelé történő szabályozását azonban kimutatták DMU kezelés eredményeként.

A fogkivonás utáni gyógyítás összehasonlítása különböző xenograft anyagokkal

Mivel a p53 foszforilációja szabályozza annak képességét, hogy aktiválja az apoptotikus célgének expresszióját, arra utalhatunk, hogy 14 gént, melyet mikroarray analízissel azonosítottunk, pfüggő módon szabályoztuk az A sejtekben. Néhány tanulmány kimutatta, hogy a p53 fő szerepe az apoptózis mitokondriális útvonala a pBax hálózaton keresztül kapcsolódik. Megjegyeztük továbbá, hogy a DMU jelentősen megnövelte a Bax-ot és csökkentette a Bcl-2 fehérje szintjét.

Ezenkívül más pindukált gének, a PAG és a PIG-ek, amelyek petefészekrák xenograft modell apoptózis mitokondriális útjához kapcsolódtak, felfelé történő szabályozását mutatták ki. Jól ismert, hogy a kaszpáz-9 a kaszpáz kaszkád iniciátora a mitokondriális halálútban.

Aktiválása után lebontja és aktiválja a downstream effektor kaszpázokat, beleértve a 3-as és -7 21 -es kaszpázokat. Ezenkívül a fehérje-analízis kimutatta, hogy a DMU a praspaspázt csökkentette és a kaszpfehérje szintjének szabályozását petefészekrák xenograft modell.

Mivel a casp-9 kimutatták, hogy elősegíti a praspaspáz-3 hasítását a kaszpra, ami mitokondriális apoptózist eredményez, eredményeink azt mutatják, hogy ez az apoptotikus válasz hozzájárul a DMUhez az A sejtekben. Ismert, hogy a kaszp-3 aktiválódik az apoptózis 22 mitokondrium- és receptor-közvetített útján keresztül.

Hasznosmegbeszélések