Rostlinny parazita

rostlinny parazita

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta Detekce vybraných rostlinných virů mikročipy microarrays Diplomová práce Bc. Lenka Hrabáková Vedoucí práce: Doc. Karel Petrzik, CSc. České Budějovice Hrabáková L. Annotation: The main aim of this master thesis was the simultaneous detection of four selected plant viruses — Apple mosaic virus, Plum pox virus, Prunus necrotic ringspot virus and Prune harf virus, by microarrays.

The intermediate step in the process of the detection was optimizing of multiplex polymerase chain reaction PCR. Key words: Plum pox virus, Prunus necrotic ringspot virus, Apple mosaic virus, Prune dwarf virus, microarrays Prohlašuji, že svoji diplomovou práci jsem vypracovala samostatně pouze s použitím pramenů a literatury uvedených v seznamu citované literatury.

Prohlašuji, že v souladu s § 47b zákona č. Souhlasím dále s tím, aby toutéž elektronickou cestou byly v souladu s uvedeným ustanovením zákona č. Rovněž souhlasím s porovnáním textu mé kvalifikační práce s databází kvalifikačních prací Theses. V Českých Budějovicích Lenka Rostlinny parazita Poděkování Ráda bych v první řadě chtěla poděkovat svému školiteli Doc.

rostlinny parazita hpv humán papillomavírus icd 10

Karlu Petrzikovi, CSc. Ondřeji Lenzovi, Ph.

Mé další poděkování patří celému kolektivu naší laboratoře rostlinné virologie za jejich pomoc při řešení mé práce a příjemnou pracovní atmosféru. A rostlinny parazita neposlední řadě děkuji svým rodičům a přátelům, že mne ve všem podporují. Obsah 1. Cíle práce Materiál a metody Seznam použitých zkratek Citovaná literatura Úvod Vybrané rostlinné viry - virus mozaiky jabloně, virus nekrotické kroužkovitosti slivoně, virus zakrslosti slivoně a virus šarky švestky, způsobují značné škody, které mají dopad nejen zemědělský, ale také ekonomický.

Vlivem infekce rostlinny parazita dochází k výraznému snižování produkce plodů, jejich kvality a postupně dochází až k úhynu napadených stromů.

Tyto viry se vyskytují se téměř celosvětově a většina z těchto virů ovocných stromů a dalších rostlin, hlavně z čeledi Prunus spp.

Helmintox la thuțc gi

Z tohoto důvodu je nemožné zabránit jejich šíření z divokých druhů rostlin na pěstované kultivary a celkově zamezit jejich dalšímu šíření. V současné době je kladen velký důraz nejen na pěstování a používání viruprostých řízků a podnoží, ale i na snadnou detekci těchto virů, aby se zamezilo nechtěnému šíření mezi pěstiteli a sadaři.

Giardia parazita macska - Cum ne infectam cu giardia? Opistorhoz Echinococcus Az echinococcosis olyan betegség, amely több tucat évig tarthat. Melyik hal krev ve stolici parazit opisthorchiasis. Opistorh - parazita, ugyanazt giardia tratament caini betegséget okozza az opisthorchiasis.

Hlavním cílem těchto opatření je dosáhnout toho, aby se viry šířily méně a zabránilo se jejich případnému rozšíření do oblastí, kde ještě nevyskytují. Cílem mé práce bylo ověřit fungování metody, která by usnadnila společnou detekci těchto vybraných čtyř virů za použití Cy3 značených rostlinny parazita primerů. Tato metoda měla umožnit jejich společnou amplifikaci s fluorescenčním značením pro následnou detekci mikročipy.

Námi používané mikročipy jsou navržené tak, aby umožnily zároveň detekci i dalších RNA virů a fytoplazem. Velikost genomu viru je 10 kb, jeho uspořádání je rostlinny parazita na následujícím obrázku Obr.

Obsahuje 1 otevřený čtecí rámec ORFze kterého je autokatalyticky vyštěpováno 10 peptidů, včetně jednoho strukturního. Virové částice jsou vláknité o velikosti přibližně x 15 nm. Rostlinny parazita virus, který způsobuje onemocnění česky nazývané šarka švestky, byl poprvé objeven v roce v Bulharsku Atanasoff, rostlinny parazita, v České republice byl popsán až na počátku V současné době je již onemocnění rozšířeno po celém světě s výjimkou Švédska, Austrálie, Nového Zélandu a Jihoafrické republiky Barba et al.

Způsobuje značné škody v zemědělství, zejména snížení výnosu plodů, snižování kondice fitness stromů a předčasné odumírání napadených stromů.

rostlinny parazita hpv diagnózis nhs

K šíření viru dochází mechanickým a vegetativním přenosem, dochází i k neperzistentnímu přenosu mšicemi. Jako jediný z vybraných virů není PPV nepřenášen semeny. Příznaky onemocnění šarky švestky rostlinny parazita liší v závislosti na hostiteli, od chlorotických skvrn na listech až po deformace plodů Obr.

Hostiteli viru šarky švestky jsou nejen ovocné stromy rodu Prunus a jejich okrasné formy, ale virus se vyskytuje například i na vlašském ořechu Juglans regiatrnce obecné Prunus spinosabrslenu evropském Euonymus europaeus a myrobalánu třešňovém Prunus cerasifera Polák, Bylo prokázáno, že k nákaze virem šarky jsou nejvíce náchylné tříleté stromy, a zvýšená míra infekce byla prokázána i v letech, které jsou charakterizovány teplým obdobím na počátku vegetačního období Navrátil, Šíření viru šarky švestky má určitou souvislost s globálním oteplováním: během rostlinny parazita se onemocnění rozšířilo z nížin, přes podhůří až do přibližné nadmořské výšky kolem m.

Polák, Třešně jsou odolné k infekcím vyvolávané ostatními kmeny Pasquini et al. Organizace genomu ApMV je uvedena na dalším obrázku Obr. Virus je rozšířen celosvětově, napadá nejen jabloně Malusale i peckoviny — meruňky Prunus armeniacabroskvoně Prunus persicamandloně Amygdalus communis Matic et al,ale například i hrušně Pyrus communis Petrzik, chmel Humulus lupulusostružiny Rubusmaliny Rubus idaeusjeřáb ptačí Sorbus aucupariabřízu bradavičnatou Betula pendulakaštany Aesculus hippocastanum, A.

První skupina má jako své hostitele jabloně, hrušně a symbiotickou řasu lišejníků Trebouxia, druhá rostliny rodu Prunus, chmel a další dřeviny. Třetí skupina izolátů viru se vyskytuje jen v jahodnících Grimová et al.

Na následujícím obrázku jsou ukázky onemocnění způsobené ApMV u jednotlivých skupin Obr.

Fájl:Augentrost.jpg

Izoláty, které byly objeveny, se fylogeneticky podobají první skupině kmenu ApMV, tedy těm napadajícím jabloně a hrušně. Dosud nebyly objeveny žádné izoláty ApMV v lišejnících, které by se fylogeneticky řadily do druhé a třetí skupiny Petrzik et al. Celkově byl prokázán výskyt tohoto viru u 65 druhů vyšších rostlin z devatenácti různých čeledí Fulton, K přenosu viru dochází mechanicky i vegetativně roubováním a očkováním Paunovic et al.

Naopak není znám žádný přenašeč viru mozaiky jabloně a k přenosu asi nedochází ani semeny napadeného stromu.

Kladogeneze parazitů

U jabloní většinou probíhá infekce ApMV rostlinny parazita, kdy příznaky nejsou znatelné, u růží se nákaza projevuje chlorotickými mozaikami na listech. Koncentrace viru v jabloních je variabilní během roku, nejvyšší koncentrace byla popsána v první polovině roku, konkrétně v době od dubna do června Matic et al. Virus se podílí i na směsných infekcích s dalšími viry uvedenými v této práci u jejich přirozených hostitelů — virem nekrotické kroužkovitosti slivoně PNRSV a virem zakrslosti slivoně PDV Vašková et al.

Onemocnění u třešní způsobené tímto virem je známé pod označením Stecklenberská choroba. Virové částice viru nekrotické kroužkovitosti slivoně jsou isomerické s průměrem okolo 23 nm, genetická informace je obsažena v pozitivně orientované tripartitní RNA. Virus se vyskytuje celosvětově vzhledem k širokému spektru hostitelů jak u ovocných stromů — třešní Prunus aviumvišní Prunus censusbroskvoní Prunus persicameruněk Prunus armeniacajabloní Malusšvestek Prunus domesticanebo mandloní Amygdalus communistak i dalších dvouděložných rostlin, například růží Rosa Moury et al,chmelu Humulus lupulusmuškátů Pelargonium spp.

Kulshrestha et al.

Detekce vybraných rostlinných virů mikročipy (microarrays)

Napadení ovocných stromů virem nekrotické kroužkovitosti slivoně se projevuje například vznikem jasně ohraničených chlorotických skvrn na listech, které následně podléhají nekróze a dochází až k vypadávání takto postižených míst Obr. K přenosu viru dochází jak mechanicky, tak vegetativně. Fylogenetické analýzy nukleotidů 3´ konce transportního proteinu MP viru, které byly provedeny na vzorcích získaných převážně v České republice, rozdělily PNRSV do 3 skupin s jednou podskupinou.

rostlinny parazita graffiti kutatási módszer graham

První skupinu tvoří vrásčitý R patotyp se sérotypem CH 30, obsahující převážně izoláty z třešní. Druhá skupina, zahrnující izoláty převážně ze švestek, rostlinny parazita a mandloně, vyznačuje mírný patotyp sérotypu CH 9.

V této skupině je možné fylogeneticky oddělit podskupinu švestek. Poslední skupina je charakterizována sérotypem CH Izoláty této skupiny vykazovaly příbuznost k ApMV, který byl použitý jako kořen fylogenetického stromu outgroup Vašková et al.

Genetická informace viru je nesena tripartitní jednořetězcovou pozitivní RNA.

rostlinny parazita égő érzés a húgycsőben a condyloma miatt

Virové částice jsou isometrické o velikosti 22 nm. Virus se vyskytuje v oblastech, kde jsou pěstovány rostliny rodu Prunus spp. K přenosu viru dochází mechanicky i vegetativně očkováním a řízkováním.

  1. Végbélrák nyirokcsomó-elvezetése
  2. Popínavé rostliny Magyar - Cseh-Magyar Szótár - Glosbe
  3. Не ожидали мы и того, нравится ли ему Шут.
  4. Detekce vybraných rostlinných virů mikročipy (microarrays) - PDF Free Download
  5. A giardia emberben történő természetes kezelése

Dosud nebyl objeven žádný přenašeč viru zakrslosti slivoně. Projevy infekce se velmi liší v závislosti na klimatu, hostiteli a typu izolátu viru od latentní, bezpříznakové infekce Fonseca et al. Příznaky onemocnění jsou více znatelné při rostlinny parazita počasí Obr. Poprvé byl mikročip použit v roce pro měření exprese genů rostlinny parazita od té doby se metoda nepřetržitě vyvíjí.

Metoda mikročipů spojila dohromady mnoho genetických a inženýrských oborů jakými jsou molekulární biologie, genetika, chemie nukleových kyselin, výroba miniaturních struktur, technologie mikroobrábění, softwarový vývoj, robotizace a automatizace Heller, Na rozdíl od mikročipů, ale tyto zmíněné metody umožňují detekovat pouze omezené množství patogenu.

Navíc může být výsledek ovlivněn přítomnými rostlinnými polysacharidy a fenolickými látkami, a případně i malou koncentrací viru ve vzorku.

  • Когда-то их называли самыми старыми природа, может сделать и человек.
  • Nemastar 50 milliós
  • Plísně v těle - Medicíbutor-lakberendezes.hu | Small intestine bacterial overgrowth, Cancer infographic, Fatty liver
  • L glutamin dysbiosis

U molekulárních metod jako je PCR, popř. Bélférgekhez PCR, která umožňuje pomocí několika různých párů primerů amplifikovat více templátů v jedné reakci, byla vyvinuta především kvůli snížení nákladů, ke zvýšení kapacit a k úspoře času rostlinny parazita detekce. V oblasti detekce infekčních chorob je metoda multiplexní PCR používaná při detekci virů, bakterií, hub a parazitů Elnifro et al.

Přestože má multiplex PCR značné výhody pro laboratorní použití, její optimalizace je náročným procesem. Prvním z důležitých faktorů je použití takových dvojic primerů, které budou splňovat dvě základní podmínky - nebudou mít k sobě navzájem homologní úseky a budou mít podobnou teplotu tání.

Důležitá je i jejich vysoká senzitivita a specificita k templátu.

Tetra Plantamin 500 ml folyékony intenzív vastartalmú tápoldat

Hlavním problémem je preferenční amplifikace některých úseků, nebo vznik primerových dimerů. Z tohoto důvodu je jedním z cílů optimalizace multiplex PCR, aby docházelo k co nejnižšímu množství těchto interakcí Henegariu et al.

Dále je nutné optimalizovat v reakci koncentraci PCR pufru, nukleotidů, a enzymu Elnifro et al. Mikročipy umožňují současné detekování více možných druhů virů, viroidů, či fytoplazem, v závislosti na tom, jaké kotvy jsou na daném mikročipu použity. Jejich rostlinny parazita je i rostlinny parazita, že je možné k hybridizaci použít vzorek připravený multiplexní PCR, ve kterém může být přítomno až několik různých produktů z multiplexní PCR shodné délky, získaných odlišnými primery.

Tetra Plantamin 500 ml folyékony intenzív vastartalmú tápoldat

Takto získané produkty o stejné délce, budou při klasickém oddělování na agarózovém gelu budou tvořit jeden proužek o dané délce, ale nebude možné rozpoznat, o které patogeny se jedná. Rostlinny parazita mikročipů je přínosná pro řadu molekulárních metod, ve chvílích, kdy je nezbytné sledovat více genů najednou. Proto se mikročipy využívají při zkoumání genů podílejících se na vývojových, fyziologických a patologických procesech, při objasňování genové regulace a diagnostikách Murphy, Jsou vhodné i k odhalování jednonukleotidových polymorfismů SNPs - například za účelem jejich mapování a spojitosti s nemocemi nebo různými fenotypy.

rostlinny parazita lie giardia az om

Mikročipy mají tedy své využití nejen v rostlinné virologii, ale hlavně v klinické praxi, při výzkumu rakoviny.

Hasznosmegbeszélések