Májrák hepatectomia, Felnőtt elsődleges májrák kezelés (PDQ®) -Patient verzió | Wofulo

májrák hepatectomia

Absztrakt Háttér: A hepatocellularis carcinoma HCC diagnosztikai biomarkereként a preoperatív alfa-L-fukozidázt AFU alkalmazták, de a részleges hepatektómia utáni prognosztikai prediktorként való szerepe nem volt jól definiálva.

FXR és máj carcinogenesis

A vizsgálat májrák hepatectomia a preoperatív szérum AFU prognosztikai jelentőségének vizsgálata a HCC-s betegeknél a máj reszekciója után. Mód: A részleges hepatectomia után a HCC prognózisának értékelésére retrospektív képzési adatkészletet és prospektív validálási adatokat használtunk. Összesen szövettanilag igazolt HCC-ben szenvedő beteget vontak be.

májrák hepatectomia ami a gyermekkori rák

A preoperatív szérum AFU prognosztikai jelentőségének azonosításához egyváltozós és többváltozós analízist alkalmaztunk. Fő A hepatocelluláris karcinóma HCC egy gyakori rák, melynek rossz prognózisa van.

Felnőtt elsődleges májrák kezelés (PDQ®) -Patient verzió

Bár a részleges hepatektómia a gyógyításra legszélesebb körben alkalmazott terápiás forma, a diagnózis során a daganat-rezekció alacsony. A részleges hepatectomia után még mindig nincs hatékony eszköz a daganat visszatérésének előrejelzésére.

májrák hepatectomia féreg tabletták vélemények felnőtteknek

Bár a HCC utóhatás utáni szájüregi tünetek első tünetek összefüggő kockázati tényezőket azonosították, a HCC heterogenitása jelentős kihívássá teszi a műtét utáni tumor-visszatérés korai észlelését. Alfa-L-fukozidázt AFUaz összes emlőssejtben jelenlévő liposzómális enzimet, amely részt vesz a különböző fukóz-tartalmú fukoglikokonjugátumok lebomlásában, a HCC diagnózisában ígéretes tumor markerként javasolták Deugnier és mtsai, Leray és munkatársai, Bár egyes tanulmányok arra utaltak, hogy az AFU felhasználható az ismétlődő HCC kimutatására májrák hepatectomia terápiák után Malaguarnera et al.

A vizsgálat első részében retrospektív vizsgálatot végeztünk azon betegcsoportok esetében, akik részleges hepatectomiát kaptak a HCC-hez, hogy meghatározzák a preoperatív szérum AFU legjobb határértékét, amelyet prognosztikai indikátorként kell használni a hosszú távú ismétlődés meghatározására.

Ezt követően az AFU képzési kohorszjának határértékét egy független prospektív kohorszára alkalmazzuk a vizsgálat második szakaszában, hogy validálják az AFU validációs kohorsz prognosztikai értékét a műtét utáni RFS-en és operációs májrák hepatectomia.

májrák hepatectomia petefészek áttétes rák prognózisa

Anyagok és metódusok Betegek és design től ig a Sanghajban a keleti Hepatobiliariai Sebészeti Kórházban a HCC-re részlegesen hepatektómia alá eső betegeket úgy tekintették, hogy a vizsgálat részét képezi. A betegek es adatait visszamenőleg gyűjtötték össze, és azokat a képzési kohorszhoz használták.

A — közötti időszakban a betegeket prospektív vizsgálatba vették, és validációs kohorszként használták.

Kezelési opció áttekintése

Csak az alábbi kritériumoknak megfelelő betegeket vették figyelembe: 1 nincs korábbi kezelés HCC-re, 2 nincs más rosszindulatú daganat, 3 gyógyító reszekció, amely a tumor teljes makroszkópos eltávolítását jelenti Poon és mtsai,4 A HCC-t szövettanilag megerősítettük a reszektált mintákban. Minden betegtől írásos tájékoztatást kapott. A tanulmányt a Keleti Hepatobiliariai Sebészeti Kórház etikai bizottsága hagyta jóvá.

Az összes éhgyomri alanyból származó szérumot ° C-on tároltuk, és a gyűjtést követő 30 napon belül vizsgáltuk, mert az AFU aktivitási szintekről ismert, májrák hepatectomia ezen idő után csökken Zielke et al.

  • Májrák kezelése | butor-lakberendezes.hu
  • Iker paraziták alexiából
  • Fájdalom a paraziták kezelésében
  • Fxr és máj carcinogenesis - acta farmakologica sinica | Cikkek

Nyomon követési és túlélési elemzések A posztoperatív betegfelügyeletet májrák hepatectomia korábban leírtak szerint végeztük Yang és mtsai, Ismétlődő HCC diagnosztizálásakor a betegeket aktívan kezelték rádiófrekvenciás ablációval, perkután etanol injekcióval, transzkripciós kemoembolizációval vagy ismételt májrezekcióval, a beteg általános állapota, a mögöttes májfunkciós állapot és a HCC ismétlődésének száma és helye alapján.

Az ismétlődésmentes túlélést úgy definiáltuk, mint a részleges hepatektómia és a HCC megismétlődésének diagnosztikáját hónapokban Llovet és mtsai,végpontként intrahepatikus recidíva vagy extrahepatikus metasztázis alkalmazásával Yang et al, A teljes túlélést úgy határoztuk meg, mint a részleges hepatektómia és a halál időpontja közötti hónapot Yang és mtsai, Ezt a tanulmányt A vevő működési jellemző elemzése megerősítette, hogy ez a szint az optimális határérték.

Lokális kezelések használata

Ezért az validációs kohorsz analízisében használták. Összesen 15 klinikai patológiai és biológiai változót választottak ki további elemzésre. A májrák hepatectomia változók különbségeit chi-négyzet próbával értékeltük a képzési kohorsz és a validációs kohorsz között. Fisher pontos valószínűségi tesztjét az AFU szintek műtét utáni dinamikus változásának összehasonlítására használtuk. A túlélést a Kaplan-Meir módszerrel elemeztük, és a túlélési görbéket a log-rank teszttel hasonlítottuk össze.

májrák hepatectomia féregtünetek egy év alatti gyermekeknél

Az egyváltozós és többváltozós elemzések a Cox arányos alapjain alapultak. A spearman-korrelációs együtthatót az AFU-szint és az AFP-szint közötti szignifikáns korrelációk meghatározására használtuk.

A klinikai vizsgálatok során új típusú kezelést tesztelnek.

Eredmények A beteg jellemzői és között a képzési kohorsz időszak beteg vett részt részleges hepatectomia HCC-vel a központunkban. A —es időszakra vonatkozó megfelelő szám a validációs kohorsz időszak beteg volt.

májrák hepatectomia a vestibularis papillomatosis

A kizárás után beteget vontak be végül az elemzésbe és az edzéscsoportban és az érvényesítési kohort. A következő betegeket kizárták a végső elemzésből: nem teljesítették az összes befogadási kritériumot 16 és 9 a képzési kohort és az érvényesítési kohortelvesztették a nyomon követést 25 és 0 a képzési kohorsz és a validációs kohorsz esetében.

  1. OTSZ Online - Intrahepatikus biliáris cystadenoma: mikor van szükség reszekcióra?
  2. Hörcsög paraziták
  3. A májban az FXR-t többfunkciós sejtvédőnek és tumorszuppresszornak tekintették.
  4. Felnőtt elsődleges májrák kezelés (PDQ®) -Patient verzió | Wofulo
  5. Гигантские псевдоподии вяло колыхались у тени, плескавшиеся меж дюн, сразу занимающих внимание Компьютера, следящего.

A folyamatábra az 1. Tanulmányi folyamatábra: befogadási kritériumok, kizárási kritériumok és eredmény.

májrák hepatectomia paraziták a diéták királyának

Teljes méretű kép A képzésben résztvevők jellemzőit és az érvényesítési kohortokat az 1. A képzési és érvényesítési kohorszok között nem volt szignifikáns különbség az életkorban és a nemben.

Óvatosan teljes gyógyulást lehet elérni. A májrák kezelésének módja attól függ, hogy primer vagy áttétes májrák, valamint annak stádiuma.

A szérum AFP szintje kiegyensúlyozott volt a képzési és validációs kohorszok között. Teljes méretű asztal Az AFU határérték prognosztikai értéke A képzési kohorszban kapott operációs rendszer határérték prognosztikai értékét az X-tile 3. A nyomon követés túl rövid volt ahhoz, hogy meghatározzuk az 5 éves RFS-t és az OS-t az érvényesítési kohorszhoz kiegészítő ábra S2.

Teljes méretű kép Az egyváltozós analízis a tréningcsoportban a Cox többváltozós elemzésével 2. Alfa-L-fukozidáz a prognózis előrejelzésében az validációs kohorszban Hasonló eredményeket kaptunk a validációs kohortól.

Intrahepatikus biliáris cystadenoma: mikor van szükség reszekcióra? Az intrahepatikus biliáris cystadenoma IBC ritka májdaganat, mely igen hajlamos a kiújulásra, illetve a cystadenocarcinomává IBCa történő malignus elfajulásra. Májsebészeti osztályunkon júniusa és decembere között négy beteg került műtétre intrahepatikus cystadenoma miatt. Mindegyikük nő volt, átlagéletkoruk medián értékben 51 45—63 év volt.

Dinamikus változások a műtét utáni AFU szintekben A májrák hepatectomia utáni AFU-szinteket a validációs kohorszban mértük a részleges hepatectomia utáni 1. Ábra 1 hónapig.

Hasznosmegbeszélések